Scholen

Ook scholen krijgen te maken met ziekte of overlijden van een leerling, leerkracht of ouder(s) van leerlingen. Het is belangrijk om de kinderen en de ouders en het schoolteam hierin goed te begeleiden, zodat het afscheid een plek in ieders leven kan krijgen. Dit betekent dat er voor iedereen gepaste ondersteuning geboden moet worden.
 

Ik bied begeleiding aan:

  • Leerlingen die te maken krijgen met een groot verlies in hun klas. 
  • Docenten die met rouw in de klas te maken krijgen. 
  • Ouders op school die te maken krijgen met rouw in de klas van hun kind.