Ernstige ziekte in het gezin

Als er iemand in het gezin ernstig ziek is lijdt de hele familie mee. Voor iedereen in het gezin is het een verwarrende tijd. Kinderen van welke leeftijd ook voelen heel goed dat er veel verandert aan hun dagelijkse leefomgeving. 

Steeds weer blijkt dat kinderen zich beter voelen als er open met ze gesproken wordt over de situatie. Ze voelen zich serieus genomen en blijven een gevoel van geborgenheid houden. Voor ouders echter is het moeilijk om vanuit hun eigen verwarring en verdriet ook hun kinderen in deze situatie te begeleiden. 

Ik bied begeleiding aan:

Het gezin

Het gezin als geheel. Door naar het gezin als geheel te kijken zie je ook ieders eigen kracht. En door de krachten als gezin te bundelen blijft een ieder zichzelf. Maar het is ook goed om naar elkaar te benoemen waar je bang voor bent of waar je tegenop ziet. Soms helpt het om dit onder begeleiding te doen.

Ouders

Als een van de ouders ernstig ziek is kom je als ouders in een onbekend gebied terecht en heb je te maken met eigen vragen en emoties en ook die van je kinderen. Eigenlijk ben je samen ziek. Maar als ouder is ook je eerste behoefte om je kinderen te beschermen hoe moeilijk is het dan om te vertellen wat er aan de hand is en hoe het gaat verlopen. Tijdens dit proces kan het helpend zijn om begeleiding als ouders te hebben om van daaruit de kinderen beter te kunnen ondersteunen.

Kinderen individueel

Kinderen voelen en zien veel maar willen ook vaak de ouder(s)beschermen.Soms geeft het kinderen ruimte om met iemand buiten het gezins-systeem te kijken /praten over de situatie thuis en de gevoelens die ze daarbij tegenkomen.  

Scholen en leerkrachten

Scholen en leerkrachten die te maken krijgen met een ernstige ziekte in de Familie van een leerling. Het wordt vaak vergeten dat een gezin waar dit speelt met veel spanning te maken krijgt wat zijn weerslag heeft op de leerling in de klas. Hoe geef je het kind de juiste aandacht zodat hij/zij zich op zijn gemak zal blijven voelen in de klas. Maar ook de rest van de kinderen in de klas en de leerkracht verdienen extra ondersteuning.