Begeleiding kinderen & Jongeren

Rouwverwerking kinderen en jongeren

Als ouders of verzorgers bij mij komen voor de begeleiding van hun kind bestaat het eerste gesprek uit een nadere kennismaking met ouder en het kind. Naar aanleiding van deze eerste kennismaking besluiten we samen of we verder gaan in het begeleidingstraject. Na aanmelding komen jongeren meestal zelf waarna een overleg met ouder(s) over de begeleiding volgt.

Ik probeer zo goed mogelijk te luisteren naar wat de kinderen mij vertellen om van daaruit met hen samen te kijken naar waar ik hen tot hulp kan zijn. Hun verhaal is waar het om gaat. Kinderen zijn vaak erg wijs en weten goed waar ze vastlopen. Ik probeer kinderen en jongeren in hun eigen belevingswereld te ontmoeten en sluit aan bij de levensfase waarin ze zich bevinden.

Meestal begin ik te kijken naar de plaats van het kind in het gezin, dit geeft vaak al inzicht in het verdriet en verlies. Ik merk bij kinderen vaak dat het werken met creatieve middelen ondersteunend is bij een gesprek. Ik maak gebruik van verschillende werkvormen zoals tekenen, schilderen, sprookjes, symbolen, rituelen, verhalen, poëzie, enzovoort.

Zowel bij de kinderen als bij jongeren heb ik na ongeveer vijf sessies een evaluatiegesprek met de ouder(s) hierbij bespreken we hoe het proces verloopt en het hoe het vervolgtraject eruit zou kunnen zien.