Lezingen en workshops op maat

Ik geef lezingen over kinderen en rouw en over een ernstige ziekte in de familie. De lezingen kunnen onder andere plaatsvinden op scholen, ziekenhuizen, kinderdagverblijven, rouwcentra en congressen.

Tijdens de trainingen of de workshop ga ik ook actief aan de gang met de deelnemers, zodat zij zelf ervaring op kunnen doen met de werkvormen die inzetbaar zijn in hun eigen werksituatie. Het gaat er om dat je ontdekt wat je binnen je werk kan betekenen voor mensen die ernstig ziek zijn of mensen in rouw. Het werkelijk aandachtig bij die ander zijn, het werkelijk ontmoeten van de ander geeft een nieuwe energie in je werk.